Uncharted Emotion

Her er et flunkende nytt stykke jeg har kalt Uncharted emotion. Det er litt mer eksperimentelt en det jeg vanligvis pleier å lage.

Gjennom største delen av min musikerkarriere har jeg skrevet musikk som har forholdt seg til tradisjonelle formater. slik som blues, jazz-standard låter og danseformer i norsk folkemusikk.

Som aktivist og en sosialt/spirituelt engasjert musiker skriver jeg også gjerne musikk som «handler om noe.» Musikken kan handle om aktuelle saker, om solidaritet, natur og flyktninger.

Uncharted Emotion, utforskende komposisjon

Innimellom føler jeg behov for å gjøre noe helt annet, følge intuisjonen, se hva som skjer uten å ha planlagt noe. «Uncharted emotion» handler ikke om noen ting. Jeg leker meg med klang og rytme. Og jeg utforsker skjæringspunktet mellom følelser og abstrakt tenkning, improvisasjon, komposisjon – og improvisert tegning!

Jeg håper du lytter til den!

Hør mer:
Cry from Tigray. Skrevet I solidaritet med folket i Tigrayregionen i Etiopia
Prayer for Ukraine. Skrevet i solidaritet med Ukraina

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.