Stikkord: Oslo

Sankt Hallvard

Sankt Hallvard, Oslos skyttshelgen

Er du i Oslo, kan du se ekstra nøye på kumlokkene i dag. På mange vil du finne bilde av Sankt Hallvard, beskytter av Oslo by. I dag er hans helgendag Sankt Hallvard, Hallvard den hellige eller Hallvard Vebjørnsson (ca 1020-43) som han het da han levde, kom ikke fra Oslo, men fra Lier i Drammensområdet. Han var av fornem… Read more →

Spontane ritualer etter 22. juli. Fra blomsterhavet utenfor Oslo Domkirke

En by fylt av blomster. Oslo uka etter 22. juli

Denne uka samles noen av verdens fremste riteforskere i Oslo. De skal formidle fra sin forskning på hvordan ritualer kan være en demokratisk ressurs, blant annet etter voldsomme hendelser som terrorhandlingene 22. juli i Oslo og på Utøya. Her er et lite utdrag fra en artikkel om spontane ritualer etter 22. juli, sammen med bilder fra Oslo den første uka.… Read more →