Rettferdighetsdagen

I dag er det siste søndag i kirkeåret. Den blir gjerne kalt Domssøndag. Kanskje den heller skulle bli kalt for rettferdighetsdagen.

Rettferdighetsdagen. Illustrasjonsfoto sol vann

fritt etter preken holdt for VAKE Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep

Det er vanskelig å preke på en domssøndag. Dom har for mange mennesker en vond klang, med assosiasjoner til en streng, dømmende og straffende Gud. For mennesker som har opplevd seksuelle overgrep kan det være dobbelt vanskelig. Det er gjerne overgrepsofre som bærer skammen, som kjenner de dømmende blikkene.

Rettferdighetsdagen

Men domssøndagen handler i bunn og grunn ikke om hverken Guds dom eller straff, men om hva som er rett og hva som er galt. Seksuelle overgrep er galt, vold er galt. Mennesker som blir utsatt for undertrykkelse og urett, skal få reise seg opp igjen. Det er også derfor VAKE – Kirkelig Ressurssenter mot seksuelle overgrep legger sin årlige konferanse, Novemberkonferansen, i forkant av Domssøndagen. Kanskje et bedre navn på dagen ville vært Rettferdighetsdagen.

En fortelling om fem uforstandige og fem kloke jomfruer

Bibelfortellingen som leses i landets kirker i dag handler ti jomfruer, eller brudepiker som det heter i den siste bibeloversettelsen. De venter på at brudgommen skal komme og bryllupsfesten begynne (Matteus 25:1-13). Fem av dem er «uforstandige», de har med seg oljelamper som kan lyse opp for dem i natten, men ikke olje i reserve. De kloke har med seg ekstra olje. Det tar tid før brudgommen kommer, og de fem uforstandige går tom og spør de kloke om å få låne av dem. Nei, svarer de, så de uforstandige må gå avstod å kjøpe seg mer. Og mens de er borte, starter festen og de får ikke slippe inn.

Fortellingen er ikke så lett å forstå seg på. For det første viser teksten til bryllupskikker svært få kjenner til. For mennesker utsatt for seksuelle overgrep kan teksten understreke en opplevelse av at det egentlig var deres skyld. Men kanskje fortellingen kan forstås på en annen måte.

Fyll opp!

«Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen,» sier Jesus. Vi forstår at dette er en fortelling om å være forberedt. Oljelampene er der for å lyse opp i mørke. For oss kan det handle om å være forberedt, være rede til å ta imot mennesker vi møter og høre deres fortellinger. Om å ha kunnskap. Som Ole Martin Holte i Kirkelig Ressurssenter sier: Man sier ofte «Du tror det ikke før du ser det», vi sier «Du ser det ikke før du tror det». La oss fylle opp oljelampene våre med kunnskap og visdom, så vi kan lyse i mørke.

Jeg tenner lys for:
Alle som har opplevd seksuelle overgrep
Alle som strever med destruktive selvbilder

Les mer:
VAKE. Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Hjemmeside
En fortelling om tro. En enkel blogg om tro

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.