Tono-stipend til Carl Petter Opsahl

TONO-stipend til slåtteprosjekt

Idag har jeg fått TONO-stipend til å skrive slåtter inspirert av byen og bylivet. Det er et prosjekt jeg gleder meg til å ta fatt på. De siste par åra har jeg fordypa meg i slåttemusikken fra Gudbrandsdalen. Mange av slåttene har navn etter steder, mennesker eller hendelser i Gudbrandsdalen. Ofte er det knytta en liten fortelling til slåttene. I… Read more →

Vigsla tunge - en pinseleik

Vigsla tunge – en pinseleik

Så er det pinse! Og jeg feirer dagen med en helt ny leik: Vigsla tunge – en pinseleik. Pinse er en kristen høytid, den siste av de tre store festtidene: jul, påske, og pinse. Som musiker har pinsen en spesiell betydning for meg. Pinse handler om felleskap og forståelse, om inspirasjon og lytting. Pinseunderet er et byunder, et under som… Read more →

street requiem

A Street Requiem. En melodi i sorg

A Street Requiem er en sørgemelodi for alle som har gått bort som følge av rus og livet på gata. Jeg vet ikke helt hva jeg skal skrive om denne komposisjonen. Kanskje er det derfor jeg har skrevet den. Fordi den uttrykker noe jeg ikke har så lett å sette ord på. En dyp sorg over alle jeg har møtt… Read more →